Unikt projekt i Negev

Ben-Gurion's hem i öknen - Unikt projekt i Negev

den 1 juni 2016 | David Ben Gurion I oktober är det 130 år sedan Israels landsfader och legendariske premiärminister David Ben-Gurion föddes i Polen. Det är därför med stor glädje och entusiasm som vi inför höstens jubileum kan berätta om ett helt unikt projekt för att främja arbetet med att få Negev-öknen att blomstra.

Keren Kajemet Sverige - Israelfonden har nämligen fått ett ansvar för restaureringen av det hus och den trädgård där David Ben-Gurion bodde efter att ha flyttat till den nystartade kibbutzen Sde Boker i Negev-öknen. Bostaden är i dag ett museum som kommer att byggas ut och rustas upp. Platsen är ett historiskt landmärke i Israel, som besöks av tusentals besökare varje år. 

Vi känner oss hedrade och tacksamma för att ha fått ansvar för detta projekt och vill nu inbjuda alla våra givare och understödjare i Sverige att ta del i detta ansvar tillsammans med oss.

David Ben-Gurion var framsynt och såg att Negev-öknen var nyckeln till Israels framtida befolkningsökning. Det var därför naturligt för honom att bosätta sig och leva där, trots krävande politiska uppdrag.

Genom att göra bostaden i Sde Boker mer tillgänglig för alla tusentals besökare skapas förutsättningar för en ökande besöksturism som även ger välbehövliga arbetstillfällen för lokalbefolkningen. Dessutom kan vi sprida information om David Ben-Gurions visioner, som sammanfaller med Keren Kejemets arbete att skapa nödvändiga förutsättningar för att leva och bo i Negev-öknen.


Vi går i Ben-Gurions fotspår och tränger steg för steg undan öknen.

Med Din hjälp förverkligar vi Ben-Gurions vision. Donera nu!

Tack för ditt engagemang och för din gåva!

Keren Kajemet Sverige – Israelfonden