Företag

Företagsgåvor

Trädplantering och vattenprojekt i Israel är ett unikt uttryck för solidaritet, tillväxt och miljöarbete. Via ditt företag kan du investera i framtiden och bidra till utvecklingen i Mellanösterns enda demokrati. Välj bland följande alternativ:

 

Företagsvän

  Miljöpartner

Som Företagsvän får Du företagets logotype i 12 månader på vår webbplats www.kkl.nu. 10.000 kr. 

LÄS MER


Som Miljöpartner får Du företagets logotype i 12 månader, samt annons (kvartssida) i två utgåvor av vår medlemstidning. 25 000 kr.

LÄS MER
   

Solidaritetspartner

  Raoul Wallenberg partner

Som Solidaritetspartner får Du företagets logotype i 12 månader, samt annons (kvartssida) i fyra utgåvor av vår medlemstidning. 40 000 kr.
Som Företagspartner tar Du i samråd med oss ansvar för ett helt projekt i Israel. Minimum 80 000 kr.