Israel vid Expo Dubai 2021

Israel vid Expo Dubai

den 1 oktober 2021 | Framtidstro Välkommen att delta i detta virtuella evenemang i Israels utställning vid Expo Dubai 3-4 oktober.

På uppdrag av Keren Kayemeth LeIsrael - Jewish National Fund (KKL -JNF) vill vi hjärtligt bjuda in dig till vårt evenemang:

Utforska klimatförändringslösningar
i torra och halvtorra landskap

3-4 oktober 2021

KKL-JNF och det israeliska ministeriet för miljöskydd kommer att starta Expo med detta gemensamma sidoevenemang under Expos klimat- och biologiska mångfaldsvecka.

Genom detta sidoevenemang hoppas vi kunna öka medvetenheten om Israels och KKL-JNF: s ansträngningar att mildra och anpassa sig till klimatförändringar genom teknologi, tekniker och naturbaserade lösningar. Det kommer att läggas särskild vikt vid ökenteknik och biologisk mångfald som verktyg för att hantera klimatförändringskrisen. Konferensen kommer att behandla en mängd olika ämnen som sträcker sig från hållbar skogsplantering av torrland, gamla tekniker för vattendelningshantering, klimatteknik, fågelvandring, restaurering av våtmarker, ökenodling och mer.

Bland talarna finns den israeliska pristagaren Prof. Dan Yakir från Weizmann Institute of Science och Prof. Marcelo Sternberg, från Tel Aviv University, samt ledande israeliska experter inklusive KKL-JNF: s chefsforskare Dr. Doron Markel och chefsornitologen Yaron Charka. Vi kommer också att ha med en mängd olika talare från Israel National Parks Authority, desert tech och Mirage Market Place.

KKL-JNF är dedikerade till den globala insatsen som kämpar mot klimatförändringar. Vi hoppas kunna använda denna plattform för att skapa nya partnerskap och samarbeten för att öka utbytet av information och bästa praxis så att vi kan skydda värdefulla naturresurser och främja en hållbar miljö för kommande generationer.

Du kan se ett utförligt program om du trycker länkarna nedan:

Länk för DAG 1

Länk för DAG 2

 

Klicka här för att registrera dig till DAG 1

Klicka här för att registrera dig till DAG 2