Solidaritet

Trädplantering i Mishmar HaNegevs öken

den 21 maj 2019 | Framtidstro Negev-öknen är Israels stora utmaning – och stora möjlighet. Ett målmedvetet arbete att tränga tillbaka öknen ger möjlighet för fler immigranter att flytta till området.

Några mil norr om Beer Sheba ligger Mishmar Ha Negev – ett område som Keren Kajemet Sveriges solidaritetsupprop fokuserar på.

Området ligger mellan de två huvudvägarna 31 och 264, vilket gör det enkelt att besöka området. Det handlar om 50 hektar strax norr om kibbutzen Mishmar Hanegev. Där byggs det nu gropar för plantering av limans, en etablerad planterings metod i öknen. Bevattningsmetoden för limans bygger på forskning som donatorer till Keren Kajemet Sverige hjälpt till att finansiera.

Metoden innebär att det vatten som under de korta regnperioderna översköljer jorden, tas till vara inför de långa torrperioderna.

Projektet, som inleddes förra året, sträcker sig över två år. Här kommer bland annat akacieträd, tamarisk, mullbärsfikonträd, terebint, fikon och körsbär planteras, med en täthet på omkring 100-150 träd per hektar.

De grönområden som Keren Kajemet skapar, gör inte bara torra områden beboeliga, de tillhandahåller dessutom både betesmark för boskapen och rekreation för landets invånare.

En av dem som insåg att det finns en stor potential i Negev-öknen i södra Israel, var Israels förste premiärminister David Ben Gurion. Tillsammans med sin fru Paula tog han själv år 1953 steget från ett bekvämt liv i Tel Aviv nära havet, till att flytta ut i öknen för att visa Israels befolkning på öknens framtida möjligheter för befolkningstillväxt.

När han två år senare återigen blev premiärminister bodde David Ben Gurion kvar i kibbutzen i Negev, där han levde fram till sin död år 1973. Sina sista 20 år bodde han alltså i sitt hem i Sde Boker och paret Ben Gurion ligger idag begravda i det närliggande samhället Midreshet Ben-Gurion.

Redan på tidigt 1950-tal sade David Ben-Gurion: ”Att få öknen att blomstra, utveckla marken, plantera trädgårdar och skogar... allt detta är mer än staten Israel klarar av på egen hand... denna mäktiga uppgift kräver en helöverlåten insats från hela folket – och folkets mest trovärdiga och effektiva företrädare för att få öknen att grönska är Keren Kajemet”.

Att öknen grönskar i Israel är resultatet av ett antal omfattande trädplanteringsprojekt som Keren Kajemet genomfört sedan organisationen grundades år 1901.

I öknen regnar det cirka 5-8 dagar om året. Ofta kommer regnet i form av skyfall. Marken i öknen har på grund av det torra klimatet en mycket hård yta. Det värdefulla regnvattnet forsar därför fram på ytan i riktning mot havet utan att tränga ner i marken. Större delen försvinner i Medelhavet och växterna har ingen chans att tillgodogöra sig vattnet. 

Keren Kajemet har därför börjat plantera så kallade liman, med 15-30 träd som placeras i den kuperade terrängen där vattnet far fram. Genom att bygga vallar runt varje dunge blir vattnet kvar, marken mjuknar och släpper successivt igenom vattnet till rötterna – som lindas in i ett fuktbevarande omslag som gör att vattnet får en långsiktig inverkan.

Ytterligare ett sätt att tillvarata vattnet är att bygga terrasser med vallar runt varje terrass. Då bildas det ett vackert terrasslandskap som man ser främst i norra Negev.

Ett tredje sätt är de 220 stora vattenreservoarer som Keren Kajemet har byggt runt om i landet, tack vare ekonomiskt stöd från israelvänner från hela världen. Negev-öknen i södra Israel upptar 60 procent av landets yta, medan endast åtta procent av landets nio miljoner invånare bor där.

Keren Kajemet Israelfondens ”Solidaritetskampanj” kombinerar trädplantering i öknen med ett upprop till Sverige att förbättra relationerna med Israel.

Den som planterar minimum tre träd (300 kr, skriv ”solidaritet” på betalningen) erhåller ett vackert solidaritetsdiplom och inkluderas på listan över namn på sympatisörer som lämnas till Israels ambassadör framöver och i förlängningen även till riksdag och regering.

Omkring 2 000 personer har hittills gensvarat på uppropet genom att plantera minst tre träd för 300 kr och därigenom fått sitt namn medtaget på listan. Du kan betala till Keren Kajemets bankgiro 5816 - 5515 eller swishnummer 123 683 7678.

Tack för Ditt engagemang!