Gitten

Gitten rörd över Siewert Öholm-skog

den 10 september 2017 | Siewert Öholm Nyligen tog Gitten Öholm emot listan på dem som fram tills nu skänkt träd till Siewert Öholms skog. Hittills handlar det om 500 personer som skänkt 2 500 träd.

– Det är imponerande att så många människor har engagerat sig för att uppmärksamma Siewerts Israel-engagemang, säger Gitten Öholm.

"Varmt tack till var och en!"

I början av september lämnade Keren Kajemets ord- förande Max Federmann över namnen till Gitten Öholm på alla som hittills skänkt pengar till den skog som ska planteras i Israel för att hedra hennes make Siewert Öholms stora engagemang för Israel.
– Det här betyder oerhört mycket för mig, säger Gitten Öholm.
Det var en mycket rörd Gitten Öholm som tog emot listan på alla personer som fram tills nu skänkt träd till Siewert Öholms skog. Hittills handlar det om omkring 2 500 träd som nu ska planteras i Israel.

– Det här betyder oerhört mycket för mig. Det är imponerande att så många människor har engagerat sig i denna insamling för att uppmärksamma och tacka för Siewerts Israel-engagemang, säger Gitten Öholm när hon tittar igenom listorna.
– Det är rörande att tänka på att han berörde så många människor över hela landet, tillägger hon.

Det var i slutet av januari som tv-profilen Siewert Öholm, 77, stilla somnade in efter en tids sjukdom. SVT-producent

Siewert Öholm var en omtyckt och omdebatterad programledare och producent på Sveriges Television under tre decennier. Under de senaste femton åren var han verksam på dagstidningarna Dagen och Världen idag. Under sitt sista halvår, när kroppen var påverkad av sjukdom, intensifierade han snarare sitt engagemang för Israel.


I sin sista krönika i Världen idag kritiserade han utrikesminister Margot Wallströms besök i Ramallah, där hon av palestiniernas ledare Mahmoud Abbas fick ta emot en medalj, ”The Star of Jerusalem”, som enligt reglerna ges till ”en soldat som har utfört en framstående handling”.


”Kampen för Israels rätt att existera och mot den tilltagande antisemitismen hårdnar. Vi tänker ta upp den kampen. Jag hoppas att ännu fler ansluter 2017”, skrev Siewert Öholm i det som skulle bli hans sista krönika i Världen
idag.


Sista framträdandet
Ett av de sista offentliga framträdanden han gjorde var i samband med ett arrangemang i september i fjol som Keren Kajemet anordnade tillsammans med Israels ambassad, i närvaro av Raoul Wallenbergs halvsyster Nina Lagergren och hennes dotterdotter Cecilia Åhlberg.

Och den sista utlandsresan, som Siewert och hustrun Gitten gjorde i slutet av förra året, gick även den till Israel.


Den som fortfarande vill donera träd till Siewert Öholms skog kan sätta in sin gåva senast 30 september på bankgiro 5816 - 5515 och märka gåvan ”Siewert Öholm”.